Daily Archives: 20 września 2021

Będzie o tym głośno

EWANGELIA – (Łk 8,16-18)Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. ... czytaj dalej