Tej nadziei… Takiej miłości … Takiego życia …


Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

(Sekwencja)

Jest taka nadzieja, która trzech dni potrzebuje.

 

Jest taka miłość, która życie za nas oddaje.

 

Jest takie życie, które zmartwychwstaje.

 

 

Tej nadziei.

Co nie umiera.

 

Takiej miłości.

Co nie ustaje.

 

Takiego życia.

Co z każdej śmierci i grzechu zmartwychwstaje.

 

 

Życzę Wam tego moi Drodzy na każdy dzień.

Życzę Wam radości i pokoju na Święta Wielkiej Nocy.

Życzę Wam czasu, w którym Boga i najbliższych spotkacie.

 

Chrystus Zmartwychwstał.

Prawdziwie Zmartwychwstał.

Alleluja.

 

 

ks. Jacek Laskowski

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.