Czarno na białym

Św. Jan Nepomucen „z Kaszub”

Chroni pola i zasiewy przed powodzią i suszą. Figury Jana Nepomucena (nepomuki) można spotkać przy drogach w sąsiedztwie mostów, rzek na placach publicznych i kościelnych oraz na skrzyżowaniach dróg.