Św. Jan Nepomucen „z Kaszub”

Chroni pola i zasiewy przed powodzią i suszą. Figury Jana Nepomucena (nepomuki) można spotkać przy drogach w sąsiedztwie mostów, rzek na placach publicznych i kościelnych oraz na skrzyżowaniach dróg.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.