966 rok i wszystko się zaczęło


966 rok i wszystko się zaczęło. Książę Mieszko I, mądry władca. Chciał silnego kraju. Zjednoczył plemiona. Przyjął chrzest. Polska na setki lat wpisała się w mapę Europy. Wpisała się w cywilizację zachodu.

966 rok i wszystko się zaczęło. Polska się zaczęła.

Polak papież – św. Jan Paweł II tak wołał w 79 roku na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie. „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski – przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia.”

 

Nie znam historii wszystkich narodów świata. Ale wiem, tak jak i ty, że Polska nierozerwanie związana jest z Chrystusem. Od początku swoich dziejów, aż po dzień dzisiejszy. Nie ma i nigdy nie było Polski bez Chrystusa. Była historia plemion, ale Chrzest Polski to początek polskiej państwowości. To na Jezusie, to na chrześcijańskich wartościach zbudowano nasz kraj. A żaden kraj, mądry kraj, je odcina swoich korzeni.

Pytam więc, czy Twoja rodzina ma się wyrzec wartości na których została zbudowana. Czy Twoje dzieci mają się wyrzec Ciebie, swoich dziadów i pradziadów. Czy mają się wyrzec całej swojej historii i pokoleń, która ją budowała? Może. Ale kim będzie? Drzewem bez korzeni, który pierwszy podmuch wiatru przewróci. A bolesny będzie to upadek.

Pytam więc, czy Polska może się wyrzec wartości chrześcijańskich na których została zbudowana. Czy może się wyrzec wiary, męstwa, poświęcenia swoich dziadów i pradziadów? Czy może się wyrzec chrztu świętego, który wszystko ukształtował. Może. Ale kim będzie? Drzewem bez korzeni, który pierwszy podmuch wiatru przewróci. A bolesny to będzie upadek..

 

Polska. Ojczyzna. Ziemia. Ludzie. Historia. Upadki i zwycięstwa. Śmierć i zmartwychwstanie. Nie można tego wszystkiego, ojczyzny naszej zrozumieć bez Chrystusa. Nie można zrozumieć. Ani tego skąd pochodzi. Ani tego kim jest. Ani tego dokąd podąża.

966 rok i wszystko się zaczęło. Polska się zaczęła. 2016 rok i wszystko nieprzerwanie trwa w Chrystusie. Polska JEST, bo jest Chrystusowa.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.