A coś masz – (Łk 8,16-18)

To po to…

 


EWANGELIA (Łk 8,16-18)
Jezus powiedział do tłumów:

„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.
Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.


 

 

Jeżeli jesteś obdarzony talentem.

To po to, by zadziwiać nim innych ludzi.

 

Jeżeli jesteś obdarzony cnotą odpowiedzialności.

To po to, by zaopiekować się i poprowadzić innych.

 

Jeżeli jesteś obdarzony łaską wiary w Boga.

To po to, by się nią dzielić z drugim człowiekiem.

 

To co masz.

A coś masz.

 

Masz po to.

 

By się tym dzielić.

I przez to pomnażać.

 

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.