A jak tam z tym … u Ciebie? – (Łk 2,36-40)

Jeszcze chwilka jest do zastanowienia…

 


EWANGELIA (Łk 2,36-40)
Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

denews_logo1


 

 

Dziecię rosło.

Tu kłania się zdrowe odżywianie.

 

Nabierało mocy.

Ćwiczysz, czy siedzisz przed telewizorem?

 

Napełniało się mądrością.

Przeczytałeś w tym roku chociaż jedną całą książkę?

 

Łaska Boga spoczywała na nim.

Żyjesz w łasce, czy jeszcze poczekasz ze spowiedzią?

 

A może to jakiś pomysł na noworoczne postanowienia?

Jeszcze chwilka na decyzję jest.

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.