A wszystko było dobre i piękne – (Mt 13,36-43)

To skąd zło…?


EWANGELIA  (Mt 13,36-43)

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział :
„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.
Kto ma uszy, niechaj słucha”.


 

 

Chrystus wyjaśnia, by wszystko było jasne.

„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy.”

 

Bóg powołał świat i nas do istnienia.

A wszystko co stworzył, było bardzo dobre.

 

Za zło, grzech, choroby, śmierć odpowiada diabeł.

„Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł.”

 

Skąd więc diabeł?

Skoro Bóg wszystko stworzył dobre.

 

Diabeł to Anioł.

Był dobry, lecz wolny.

Dokonał złego wyboru.

 

Tak jak człowieka.

Jest dobry, lecz wolny.

Dokonuje wyboru.

 

Ty jesteś dobry.

Pozostaje tylko pytanie:

Jakich wyborów dokonujesz w swojej wolności?

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.