Analogicznie – (Łk 14,25-33)

Jakie to słowo jest życiowe…


EWANGELIA  (Łk 14,25-33)

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: «Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć». Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».


 

 

Jakie to słowo jest życiowe.

 

Kto idzie za Chrystusem…

Musi wyrzec się ojca i matki.

Odpuścić sobie żonę i dzieci.

Siebie postawić na drugim miejscu.

 

Ktoś rzeknie:

„Jakie tam życiowe?

To nie ludzkie.”

 

A jednak.

 

Gdy mąż stawia na pierwszym miejscu matkę, a nie żonę.

Nie może być dobrze w takim małżeństwie.

 

Gdy żona, liczy się bardziej ze zdaniem rodziny niż męża.

Szybko dojdzie do kryzysu w małżeństwie.

 

Analogicznie, mam nadzieję, że rozumiesz co mam na myśli.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.