Bądź przygotowany – (Mt 26,14-25)

Wielka Środa…

 


EWANGELIA (Mt 26,14-25)
Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu [uczniami]. A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie? On zaś odpowiedział: Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak jest, ty.

logo do teks


 

 

Bądź przygotowany – Wielka Środa

 

Wielki Poniedziałek.

Namaszczenie olejkiem i zapowiedź śmierci.

 

Wielki Wtorek.

Zapowiedź zdrady i zaparcia się Piotra.

 

Wielka Środa.

 

Wszystko jest już zaplanowane.

Coraz szybciej zaczyna się dopełniać chwila.

Pozostał już tylko czas na najważniejsze sprawy.

 

Teraz przygotujcie Paschę.

Zasiądziemy razem do stołu.

To będzie pierwsza Eucharystia.

 

Wygospodaruj sobie zawsze małą chwilkę.

By przygotować się do Mszy Świętej.

By przygotować swoje serce na przyjęcie Boga.

 

Nie bądź tym, którego zabraknie.

Nie bądź tym, który wychodzi przed końcem jak …

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.