Baranek Boży – (J 1, 29-34)

„Oto Baranek Boży” i…


EWANGELIA (J 1, 29-34)
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.


 

 

„Oto Baranek Boży.”

 

Baranek, przewidziany od założenia świata.

Baranek, wyrazem miłości Boga Ojca.

Baranek, złożony w ofierze za grzechy świata.

 

„Oto Baranek Boży.”

 

Syn Boży.

Jezus Chrystus.

Bóg i człowiek.

 

„Oto Baranek Boży.”

 

I żadna inna ofiara, już nie zostanie złożona.

I niczyja krew, już nie zostanie przelana.

Ostateczne przymierze zostało zawarte.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.