Bardzo dobry wybór

EWANGELIA – (Mk 9, 38-40)
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.

Kto nie jest przeciwko.

Ten jest z nami.

*

Po czyjej jesteś stronie?

*

Światła czy ciemności.

Dobra czy zła.

*

Zbyt ogólnikowe?

*

Zysku czy uczciwości.

Swojej racji czy prawdy.

*

Wygody czy miłości.

Odwetu czy przebaczenia.

*

Każdy dzień, to dzień wyborów.

Wybieraj tak, by zawsze być z Chrystusem.

*

I to jest sposób na bardzo dobry wybór.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.