Będziesz miłował

EWANGELIA – (Mt 22, 34-40)
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”.

Będziesz miłował.

Pierwsze i najważniejsze.

*

Bóg jest miłością.

*

Jeśli jest w twoim życiu ktoś.

Ktoś, kogo kochasz z całych sił.

*

To nie pytaj, gdzie jest Bóg?

Bo Bóg, jest wtedy w sercu twoim.

*

Bóg jest miłością.

I nie ma miłości bez Boga.

*

Będziesz miłował Boga.

Będziesz miłował bliźniego.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.