Błogosławiona wina – (Mt 21,28-32)

A oni?

Przed nam wchodzą do nieba…

 


EWANGELIA (Mt 21,28-32)
Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

denews_logo1


 

 

Celnicy.

Ręki nawet im nie podawali.

 

Nierządnice.

Nikt nie chciał zamienić nawet słowa.

 

A oni?

Przed nam wchodzą do nieba.

 

Pytam więc …

To kim my jesteśmy?

 

Porządni.

Ułożeni.

Zdyscyplinowani.

Niewinni.

 

To z czego tu powstawać?

 

Błogosławiona wina.

Błogosławiony grzech.

Błogosławiony upadek.

 

Po którym, spotykasz Boga.

Po którym, wracasz do Chrystusa.

Po którym, jesteś bliżej nieba.

 

Takiego upadku.

Takiego grzechu.

 

Życzę każdemu z nas.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.