Bo widzi twoje serce – (Mt 9,9-13)

Logika Jezusa nie jest z tego świata…

 


EWANGELIA (Mt 9,9-13)
Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.


 

 

Pani w szkole wybiera najgrzeczniejsze dzieci.

Korporacje szukają najlepszych studentów.

Ludzie chcą tych, z którymi się dobrze ułożą.

 

Logika Jezusa nie jest z tego świata.

Powołuje Mateusza, który jest daleki od ideału.

Powołuje Piotra, który jest porywczy jak nikt.

 

Bóg wybiera ciebie nie dlatego, że jesteś ideałem.

Bóg powołuje ciebie, nie dlatego że idziesz na układy.

Bóg ma dla ciebie zadanie, nie dlatego, że zasłużyłeś na nagrodę.

 

Bóg wybiera ciebie, bo widzi twoje serce.

Bóg wybiera ciebie, bo wie kim jesteś.

Bóg wybiera ciebie, bo wie kim możesz być.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.