Bóg chodzi do pracy – (J 10,31-42)

Gdy pracujesz, to z samym Bogiem….


EWANGELIA – (J 10,31-42)
Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować? Odpowiedzieli Mu żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.


 

 

Nie ulega wątpliwości.

Praca kształtuje charakter.

 

Praca to rozumny i systematyczny wysiłek.

Wysiłek, by warunki życia uczynić lepszymi.

 

Rolnik sieje, by wydobyć chleb z ziemi.

Robotnik w fabryce, produkuje narzędzia.

Nauczyciel w szkole tłumaczy coś po pięć razy.

Nawet kiedy zrywasz jabłko z drzewa, to też praca.

 

Odkąd świat istnieje dokonują się rzeczy wartościowe i pożyteczne.

A wszystko, co wartościowe i pożyteczne dokonało się dzięki pracy.

 

Jezus ukazał na wiele dobrych czynów.

A w Nazarecie, wskazał na wartość pracy.

 

Każdy kto podejmuje wysiłek.

Razem z Bogiem stwarza świat.

 

Bo Bóg, też chodzi do pracy.

A siódmego dnia, odpoczywa.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.