Bóg jest Miłością – (Mt 21,23-27)

Szesnasty dzień Adwentu


EWANGELIA (Mt 21,23-27)
Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?” Jezus im odpowiedział: „Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?” Oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi”, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka”. Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”. On również im odpowiedział: „Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię”.


 

 

Jezus uzdrawia.

Odpuszcza grzechy.

Wskrzesza umarłych.

Ustanawia sakramenty.

Naucza o Królestwie Bożym

Zaspokaja nasze potrzeby ciała i ducha…

 

Długo wymieniać czyny Jezusa.

Żadna z ksiąg tego nie pomieści.

 

A arcykapłani i starsi ludu pytają:

„Jakim prawem to czynisz?”

 

I odpowiedź jest jedna, Prawem Miłości.

Chrystus to czyni i przestać nie może.

 

Bo gdyby przestał, to przestałby nas kochać.

A Bóg nie może przestać nas kochać.

 

Nie może przestać kochać.

Bo Bóg jest Miłością.

 

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.