Bóg z I Komunii Świętej – (Mt 7, 7-12)

Nie zatrzymuj się na wizji …


EWANGELIA (Mt 7, 7-12)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków”.


 

 

Nie zatrzymuj się na wizji Boga z I Komunii Świętej.

Zmieniamy zdanie w życiu, bo my się zmieniamy.

 

Inaczej postrzegamy ludzi i świat, gdy mamy 10 lat.

A inaczej postrzegamy ludzi i świat, gdy mamy 50 lat.

 

Tak samo jest z Bogiem.

 

Inne jest nasze podejście do Jezusa, gdy mamy 10 lat.

A inne jest nasze podejście do Jezusa, gdy mamy 50 lat.

 

I tak zmienia się to przez całe życie, bo my się zmieniamy.

 

Pukajcie, szukajcie, odkrywajcie nieustannie.

By nieustannie poznawać i budować relację z Bogiem.

 

Tak nie zatrzymasz się na wizji Boga z I Komunii Świętej.

I tak Bóg, nigdy nie będzie nudny, a zawsze fascynujący.

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.