Busola

EWANGELIA – (Mk 3, 7-12)
Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

Są tacy ludzie, z którymi chcesz przebywać.

Są tacy ludzie, których chcesz zobaczyć.

Są tacy ludzie, których chcesz dotknąć.

Są tacy ludzie, z którymi chcesz współpracować.

Są tacy ludzie, z którymi chcesz spędzić resztę życia.

*

Są i tacy ludzie, z którymi nie chcesz mieć nic wspólnego.

*

Jezus należał do tych pierwszych.

Tłum cisnął się do Niego.

*

Tak pozostało po dzień dzisiejszy.

Ludzie garną się do Chrystusa.

*

A Chrystus, jest busolą, która wskazuje drogę.

Gdy zabraknie Boga, gubi się orientację.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.