By się czasem nie okazało, że … – (J 6,52-59)

To nie jest opłatek.

To nie jest wino…

 


EWANGELIA (J 6,52-59)
Żydzi sprzeczali się więc między sobą mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

logo do teks


 

 

Prawdziwe Ciało.

Prawdziwa Krew.

 

To nie jest opłatek.

To nie jest wino.

 

Z dawnych wieków.

Pojedź do Lanciano – około 700 roku.

Zobacz cud w Bolsenie i Orvieto – 1263 rok.

Pielgrzymuj do Sieny – 1330 rok.

 

Z naszych czasów.

Pojedź do Buenos Aires – 1996 rok.

Odwiedź Sokółkę – 2008 rok.

Zobacz cud w Guadalajarze (2013)

 

Pojedź.

Zobacz.

Uwierz.

 

Sprawdzone.

Przebadane.

Zatwierdzone.

 

A jedyną odpowiedzią jest Chrystus.

 

Uwierz i przyjmij Boga w Komunii Świętej.

By się czasem nie okazało, że za życia rozminąłeś się z Bogiem.

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.