By zachować życie – (Łk 9, 22-25)

Powtarzaj w sercu swoim…


EWANGELIA (Łk 9, 22-25)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”


 

 

Stracić życie z powodu Chrystusa.

 

To zerwać przywiązania.

To przestawić się z „mieć” na „być”.

To uznać, że Bóg ma lepszy plan na życie od mojego.

 

„Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus.”

Powtarzaj sobie w sercu za świętym Pawłem.

 

I tak, krok za krokiem.

Pójdziesz za Chrystusem.

 

I tak, krok po kroku.

Oddasz życie, by zachować ŻYCIE.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.