Być Słowem – (Mk 12, 35-37)

Jezus nie wyjaśnia słowa…


EWANGELIA – (Mk 12, 35-37)
Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”. Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?” A liczny tłum chętnie Go słuchał.


 

 

Jezus jest Słowem.

 

Ono było u Boga.

Ono Bogiem się stało.

Ono zamieszkało między nami.

 

Jezus jest Słowem.

 

I właśnie dlatego,

Jezus nie wyjaśnia Słowa.

On jest tym Słowem.

 

A tłumy chętnie Go słuchały.

 

Trzymaj się Bożego Słowa.

Trzymaj się Jezusa Chrystusa.

Trzymaj się Eucharystii.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.