W centrum – (J 12,1-11) – Wielki Poniedziałek

W centrum naszej wiary nie stoją…

 


EWANGELIA (J 12,1-11)
Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: Zostaw ją! Przechowała to, aby /Mnie namaścić/ na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, Gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

logo do teks


 

 

W centrum – Wielki Poniedziałek

 

W centrum naszej wiary nie stoją ubodzy czy bogaci.

W centrum naszej wiary nie stoją chorzy czy zdrowi.

W centrum naszej wiary nie stoją młodzi czy starzy.

 

W centrum naszej wiary jest Jezus Chrystus.

 

Syn Boży przychodzi na świat.

Syn Boży przychodzi by nas zbawić.

Syn Boży przychodzi by pokonać grzech i śmierć.

 

Maria namaszcza dziś nogi Zbawiciela.

Nie wydała pieniędzy na ubogich i potrzebujących.

Wydała je, na drogocenny olejek i włosami otarła nogi Zbawiciela.

 

To wszystko jest zapowiedzią.

Zapowiedzią tego co się za chwilkę wydarzy.

Zapowiedzią tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania.

 

Ta tajemnica stoi w centrum naszej wiary.

 

Bez tej tajemnicy, nie zawracaj sobie głowy.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.