Chrystus – Bóg i człowiek – (Mk 1,21-28)

Aniołowie znają Chrystusa…

 


EWANGELIA (Mk 1,21-28)

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chczesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.  A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.


 

 

Aniołowie spoglądają Bogu w twarz.

 

Szatan był dobrym aniołem.

Dobrze zna Boga.

Lecz odwrócił się od Niego.

 

Szatan spotyka Chrystusa na ziemi.

Na słowo człowieka milknie i wychodzi z opętanego.

Dlaczego?

 

Bo rozpoznaje Chrystusa i wie, że to jest Bóg.

 

Przed Bogiem możemy tylko zamilknąć.

Zamilknąć i przyjąć Jego Słowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.