Cierpliwość – (Mk 16,9-15)

 

Nie potrafili uwierzyć…


EWANGELIA (Mk 16,9-15)

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć.
Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.


 

 

Maria Magdalena mówi, że Chrystus żyje.

Apostołowie nie chcą uwierzyć.

 

Ukazał się dwom uczniom w drodze.

Im też nie potrafili uwierzyć.

 

W końcu ukazał się jedenastu apostołom.

Zobaczyli, przekonali się, teraz już wiedzieli.

 

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.”

I ruszyli na cały świat, zmieniając jego bieg historii.

 

Cierpliwość Boga do człowieka jest niepojętą tajemnicą.

I nam daj Panie więcej cierpliwości do człowieka.

 

A może nie cierpliwości, tylko więcej miłości.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.