Co to za sztuka … – (Mk 10,1-12)

Co to za sztuka zdobyć górę, gdy …

 


EWANGELIA (Mk 10,1-12)
Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo.

denews_logo1


 

 

Co to za sztuka zdobyć górę,

gdy wjeżdża na nią kolejka linowa.

 

Co to za sztuka napisać doktorat,

gdy komuś to zleciłeś do zrobienia.

 

Co to za sztuka wytrwać w małżeństwie,

gdy wszystko układa się idealnie.

 

Co to za sztuka …

 

Sztuką jest iść dalej, gdy opadasz z sił.

Sztuką jest pisać, gdy wszystko byś zrobił tylko nie to.

Sztuką jest wytrwać, kochać, przebaczyć, gdy już nie możesz na nią, na niego patrzeć.

 

Sztuką jest wytrwać do końca.

A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

 

Wytrwaj.

 

Tam, gdzie jesteś.

Z tym, kim jesteś.

I w tym, kim jesteś.

 

 

 

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.