Co w zamian? – (Mt 19,27-29)

Lecz Bóg…


EWANGELIA (Mt 19,27-29)

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”
Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.


 

 

Wierzymy.

Staramy się.

Odmawiamy sobie.

 

Co w zamian Panie?

 

Słaba to wiara.

Słaba to miłość.

Która liczy na odpłatę.

 

Lecz Bóg się nie gniewa, rozumie.

 

Wszystko co zostawisz.

Otrzymasz stokrotnie.

I życie wieczne odziedziczysz.

 

Spotkam Boga – bezcenne.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.