Codzienność miłości – (J 12, 24-26)

Ilekroć…


EWANGELIA – (J 12, 24-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”.


 

 

Mama wstaje rano.

Przygotowuje śniadanie dzieciom.

 

Szef w pracy, nie zwala na pracowników.

Bierze odpowiedzialność na klatę.

 

Młodzież postanowiła zrezygnować z wolnego.

W tym czasie posprzątali mieszkanie starszej pani.

 

Ilekroć rezygnujesz z siebie.

Ilekroć poświęcasz coś swojego.

 

Tylekroć umierasz.

Tylekroć wydajesz plon obfity.

 

Dla egoizmu, to nie do pokonania.

Dla miłości, to codzienność.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.