Cud rozmnożenia

EWANGELIA – (J 6, 1-15)
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?” A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zaś rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Dane z raportu ONZ.

Co 20 sekund umiera z głodu dziecko.

Potrzeba 13 miliardów dolarów rocznie, by zaspokoić głód na świecie.

Tymczasem w samym Stanach Zjednoczonych i Europie, wydaje się 25 miliardów dolarów na pożywienie dla psów i kotów.

*

Zaspokojenie w wodę pitna dla wszystkich ludzi na świecie to koszt 9 miliardów dolarów rocznie.

Tymczasem w samej tylko Europie, wydaje się 11 miliardów dolarów na lody.

*

By zapewnić wszystkim dzieciom na świecie podstawową edukację potrzeba 6 miliardów dolarów rocznie.

Tymczasem na perfumy, wydaj się w USA i w Europie 12 miliardów rocznie.

*

Na świecie, nie brakuje chleba i wody.

Na świecie brakuje człowieka.

*

Trzeba nam rozmnożenia ludzi autentycznej wiary.

Trzeba nam rozmnożenia ludzi dobrego serca.

Trzeba nam rozmnożenia ludzi sumienia.

*

I jeszcze kilka danych z raportu „Reconsidérer la richesse”:

Zbrojenia na świecie – 780 mld.

Narkotyki – 400 mld.

Alkohol (tylko w Europie) – 105 mld.

Papierosy (tylko w Europie) – 50 mld.

Rozrywka i wypoczynek (tylko w Japonii) – 35 mld.

Zakup kosmetyków tylko w USA – 8 mld.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.