Czas przywracania życia – (Łk 6,6-11)

Tak buduje się relacje…

 


EWANGELIA (Łk 6,6-11)
W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku! Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie ocalić czy zniszczyć? I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.


 

 

Wyjście do kina.

Spotkanie w restauracji.

Spacer po Starym Mieście.

 

Tak buduje się relacje z człowiekiem.

 

Szabat to czas dla Boga.

Szabat to czas modlitwy.

Szabat to czas w świątyni.

 

Tak buduje się relacje z Bogiem.

 

Jezus uzdrowił w szabat człowieka.

Bo szabat, a dla nas, to niedziela.

Jest czasem przywracania życia.

 

Głębokich relacji z Bogiem.

Głębokich relacji małżeńskich.

Głębokich relacji przyjacielskich.

 

Zakupy odłóż na inny dzień.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.