Czuwać

EWANGELIA – (Łk 12, 35-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie”.

Być przygotowanym.

To nauczyć się na egzamin.

To być w stanie łaski uświęcającej.

To mieć odpowiednie narzędzia do pracy.

Jestem gotowy.

Mówi mąż do żony stojąc przy drzwiach wyjściowych.

Mówi sportowiec do fanów, przed ważnymi zawodami.

Mówi dziecko, co nie może się doczekać wyjścia na plac zabaw.

Czuwać, to być przygotowanym.

Czuwać, to być gotowym.

Czuwać, to nie dać się zaskoczyć.

Czuwać, to pragnąć tego co ma nadejść.

Więcej słowa w tym duchu

  • DeNews
  • 764
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.