Czuwanie – (Łk 12, 35-38)

A mądrość…


EWANGELIA (Łk 12, 35-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie”.


 

 

A tam, ile będę czekał?

Do końca życia mam to robić?

Oni tylko ograniczają moją wolność.

 

To co możesz zmienić, zmień.

To co masz wykonać, wykonaj.

 

Twoje zadanie, to twoje czuwanie.

A mądrość rozróżnia jedno od drugiego.

I podejmuje to, co Bóg wyznaczył do zbawienia.

 

 

 

Więcej słowa w tym duchu

  • DeNews
  • 556
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.