Czy chcesz?

EWANGELIA – (Mk 8, 34 – 9, 1)
Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi”. Mówił im także: „Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy”.

„Jeśli kto chce pójść za Mną…”

*

Pytanie pierwsze brzmi:

Czy chcesz pójść za Jezusem?

*

Czy chcesz?

Nic na siłę.

*

Czy chcesz?

To musi być twoja decyzja.

*

Czy chcesz?

Jeśli odpowiedź brzmi „TAK”.

*

To weź swój krzyż, nie innych ludzi.

To zapomnij o sobie, a idź za Chrystusem.

*

I tylko ten, co straci życie z powodu Chrystusa.

I tylko ten, co straci życie z powodu Ewangelii.

*

Ten zachowa swoje życie na wieczność.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.