Czy Jezus lubił kobiety? – (Łk 8,1-3)

W czasach kiedy…

 


EWANGELIA (Łk 8,1-3)
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.


 

 

Czy Jezus lubił kobiety?

 

W czasach, kiedy miejsce kobiety było tylko jedno.

Jezus, wyciąga kobiety z domu i daje im miejsce w społeczeństwie.

 

W czasach, kiedy kobiety miały wydzielone miejsce w świątyni.

Jezus, czyni kobiety swoimi uczniami, a one idą razem z Nim.

 

W czasach, kiedy nie rozmawiano np.: z cudzoziemkami.

Jezus, rozmawia, podaje dłoń, przywraca im godność.

 

Jezus takim swoim zachowaniem:

– łamie obowiązujące zasady.

– szokuje wielu.

– gorszy jeszcze więcej.

– zmienia sposób myślenia.

 

Świat zachodni jest dziś pro-kobiecy.

Bo jest to chrześcijańska cywilizacja.

Cywilizacja zbudowana na Chrystusowym myśleniu.

 

Wszystkich krytyków Kościoła w tej kwestii, odsyłam i wysyłam:

Odsyłam do paru fachowych książek historycznych i filozoficznych.

Wysyłam w te części świata, gdzie nie dominuje myśl chrześcijańska.

 

Czy Jezus lubił kobiety?

Odpowiedz sobie sam.

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.