Ile masz żyć? – (Mt 9,35-10,1.5.6-8)

Mamy jedno…

 


 EWANGELIA  (Mt 9,35-10,1.5.6-8)

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.


 

 

Chodzimy jak owce niemające pasterza.

Człowiek żyje tak, jakby Boga nie było.

Nie wie co wybrać, tak jakby nie było przykazań.

 

Nie mamy dwóch, trzech czy czterech żyć.

Jedno w domu, drugie w pracy, trzecie dla Boga.

Mamy jedno życie, jedną twarz, jedno serce.

 

Pytanie adwentowe więc brzmi:

 

Czy nie prowadzę podwójnego, poczwórnego życia?

Czy moje życie to jedność z tym, co mówi Chrystus?

Czy żyję tak, jak wierzę?

 

 

Wersja Audio – Adwentowe Pytanie

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.