„Czymże ja jestem” – (J 15,12-17)

Ja was wybrałem…


EWANGELIA (J 15,12-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.


 

 

W pysze swojej pomyślał człowiek.

 

Nie pójdę albo pójdę do Kościoła.

Nie będę albo będę się modlił.

Może nie a może tak, posłucham Boga.

 

„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem.”

 

Powołałem cię do życia.

Wybrałem do służby.

Przeznaczyłem do małżeństwa.

Dałem ci w życiu zadanie.

Nadałem sens twemu istnieniu.

I Ja cię odwołam z tego świata.

Na koniec dam ci życie wieczne.

 

Panie…

 

„Czymże ja jestem przed Twoim obliczem?

Prochem i niczem” – A. Mickiewicz

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.