Czytaj znaki – (Łk 11,29-32)

Lecz wiem jedno…

 


EWANGELIA (Łk 11,29-32)

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

Zrzut ekranu 2017-03-06 o 16.08.00


 

 

Nie wiem, czy to Jonasz czy Salomon.

Nie wiem, czy to rodzice czy dzieci.

Nie wiem, czy to kolega czy koleżanka.

Nie wiem, czy to przykre czy miłe zdarzenie.

Nie wiem, czy to własne przemyślenia czy czyjaś nagana.

Nie wiem, czy to „końskie zdrowie” czy ciężka choroba.

 

Nie wiem, co sprawiło, że wierzysz.

Nie wiem, co cię kształtuje.

Nie wiem, co sprawia, że się nawracasz.

 

Lecz wiem jedno.

Ten i to, co cię nawraca jest dobre.

 

Ten kto cię nawraca.

To co cię nawraca.

Składa twoje życie w całość.

 

Rozglądaj się dookoła.

Słuchaj ludzi, co do ciebie mówią.

Czytaj znaki i wyciągaj wnioski.

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.