Daj Bogu wolną rękę – (Mt 8,23-27)

Nic bardziej mylnego…

 


EWANGELIA (Mt 8,23-27)
Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy! A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?


 

 

Ocknij się.

Wstawaj.

Zrób coś.

 

Prosimy Boga.

Błagamy Go.

Zanosimy modlitwy.

 

A Bóg milczy.

Nie interweniuje.

Nie załatwia sprawy.

 

Nic bardziej mylnego.

 

Daj Bogu wolną rękę w działaniu.

Naucz się patrzeć sercem.

A doświadczysz i dostrzeżesz Jego działanie.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.