Dar pobożności to Ciało i Krew

EWANGELIA – (Mk 14, 22-25)
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym”.

Kolejny dar.

Dar pobożności.

*

Ja mówię do mego Boga, Ojcze.

To świadomość, że jestem synem i córką Jego.

*

W poczuciu ojcostwa i synostwa.

Właściwie traktuję Boga i ludzi.

*

Zawsze przychodzę do niego w prostocie serca.

Z szacunkiem, czułością, adoracją. 

*

Papierek lakmusowy pobożności to łagodność.

A nikt tak nie uczy delikatności jak Matka.

*

Poczuj się synem i córką Boga.

Bądź córką i synem Maryi.

*

Przylgnij do Boga jak dziecko.

Przyjmując Jego Ciało i Krew.

*

A bardziej, przylgnąć się nie da.

Pobożność człowieka, to Ciało i Krew Boga.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.