Dbaj o serce

EWANGELIA – (Łk 21, 34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Uważajcie na serce.

*

Mówi lekarz podczas wizyty.

Mówi Chrystus w Ewangelii.

*

Nie obciążaj serca, złym odżywianiem.

Nie obciążaj serca, złym stylem życia.

*

Serce musi być lekkie.

By mogło unosić się ponad ziemskie sprawy.

*

Serce musi być wolne.

By mogło dokonywać właściwych wyborów.

*

Serce musi być zanurzone w Bogu.

By czuło, że kocha i jest kochane.

*

Serce, dbaj o serce pod każdym względem.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.