Dlaczego nie ty i ja? – (Mt 28,16-20)

Bóg robi wielkie rzeczy z ludźmi…

 


EWANGELIA (Mt 28,16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.


 

 

Chrystus wstępuje do Ojca.

Teraz człowiek przejmuje zadanie.

 

Dwunastu ludzi.

Prostych.

Słabych.

Grzesznych.

Posłuchało Chrystusa.

Poszli na cały świat.

I zmienili bieg historii świata.

 

Jeden człowieka.

Karol Wojtyła.

Matka Teresa.

Joanna d’Arc.

Ojciec Pio…

Ludzie, którzy posłuchali Chrystusa.

Zmieniali bieg historii ludzi i świata.

 

Bóg robi wielkie rzeczy z ludźmi.

Z ludźmi, którzy Mu się oddali bez reszty.

 

Dlaczego oni?

Dlaczego nie ja?

Dlaczego nie ty?

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.