Dobra życiowa zaprawa – (Mt 7,7-12)

To cechy człowieka silnego i dojrzałego…

 


EWANGELIA (Mt 7,7-12)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

 

denews


 

 

Wytrwałość w ćwiczeniach.

Wytrwałość w nauce.

Wytrwałość na modlitwie.

 

Konsekwencja w postanowieniach.

Konsekwencja w pracy.

Konsekwencja w wierze.

 

Pokora wobec siebie.

Pokora w życiu rodzinnym.

Pokora w relacji z Bogiem.

 

Wytrwałość, konsekwencja i pokora.

To cechy człowieka silnego i dojrzałego.

 

Wytrwałość, konsekwencja i pokora.

To dobra „murarska” zaprawa wszystkich elementów życia.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.