Dobry niepokój

Niepokój, który….


EWANGELIA – (Łk 9, 7-9)
Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: „Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?” I starał się Go zobaczyć.

Chrystus wnosi niepokój w serce człowieka.

Tak jak wniósł niepokój w serce Heroda.

Lecz jest to twórczy niepokój.

Niepokój, który stawia pytania.

Niepokój, który sięga głębiej.

Niepokój, który szuka sensu.

Taki niepokój, przyprowadza do Boga.

Potrzeba tylko otwartego serca.

Serca, które idzie za prawdą.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.