Doskonałość – (Mt 19,16-22)

Człowiek dąży do…


EWANGELIA  (Mt 19,16-22)

Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”
Odpowiedział mu: „Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”.
Zapytał Go: „Które?”
Jezus odpowiedział: „Oto te: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego”.
Odrzekł Mu młodzieniec: „Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?”
Jezus mu odpowiedział: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”.
Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.


 

 

Doskonały.

Człowiek dąży dziś do doskonałości.

 

Doskonały lekarz.

Doskonały stolarz.

Doskonały sprzedawca.

Doskonały mąż.

Doskonała żona.

Doskonała rodzina.

Doskonała parafia.

Doskonały człowiek.

Doskonały…

 

Nie istnieje coś takiego.

To pogoń za złudzeniami.

 

Bo zawsze znajdzie się ktoś lepszy, doskonalszy, mądrzejszy, piękniejszy…

I to jest wspaniałe.

 

Doskonałość polega na:

 

Powstaję z upadków.

Wierzę mimo braku wiary.

Dzielę się, choć mi brakuje.

Trwam choć nie jest doskonale.

Modlę się, choć to nie jest proste.

Ufam mimo i wbrew wielu sprawom.

 

Doskonałość w niedoskonałości.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.