Dostrzeż – (Mt 9,27-31)

Nie widzisz.

Nie dostrzegasz.

Nie zauważasz…

 


EWANGELIA (Mt 9,27-31)
Gdy Jezus przychodził, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, Synu Dawida! Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: Tak, Panie! Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie! I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie! Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

denews_logo1


 

 

Nie widzisz.

Nie dostrzegasz.

Nie zauważasz.

 

Nie musisz być niewidomy.

 

Gdy się boisz.

Widzisz tylko strach.

 

Gdy jesteś zakochany.

Widzisz tylko pozytywy.

 

Gdy czegoś pragniesz.

Widzisz tylko to, czego nie masz.

 

Otwórz oczy.

Pozbądź się urojeń.

 

Zobacz świat, takim jaki jest.

 

Dostrzeż Boga.

Który w nim jest.

 

Dostrzeż ludzi.

Którzy są obok ciebie.

 

Otwórz oczy.

Otwórz serce.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.