Dotknąć Boga – (J 20,24-29)

Dotknij i…


EWANGELIA (J 20,24-29)

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana”.
Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”
Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.
Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”
Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.


 

 

Tomasz dotknął i uwierzył.

Dotknął Chrystusa – człowieka.

Lecz uwierzył w Chrystusa – Boga.

 

To dobrze, jeśli chcesz dotknąć Boga.

To dobrze, jeśli chcesz uwierzyć.

To dobrze, jeśli chcesz uwierzyć bardziej.

 

Bóg pozwala się dotknąć i dotyka nas w sakramentach.

 

W Komunii Świętej dotykamy Jego Ciała.

To dokładnie jest to Ciało, którego dotknął Tomasz.

Dotknij, przyjmij Ciało Chrystusa i uwierz, uwierz bardziej.

 

Dotknij z wiarą.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.