Drogocenna perła – (Mt 7,6.12-14)

Nosimy w swoim życiu drogocenne perły…

 


EWANGELIA (Mt 7,6.12-14)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.


 

 

„Nie rzucajcie pereł przed świnie.”

 

Choćby życie nasze nie było doskonałe.

Nosimy w swoim życiu drogocenne perły.

 

To perła miłości, która chce się ofiarowywać.

Nie rzucaj jej przed tych, co tylko nią pogardzą.

 

To perła wiary, świadomość wielkiej godność, dziecka Bożego.

Nie rzucaj jej przed tych, co z Bogiem tylko walczyć potrafią.

 

To perła czystości, służby, modlitwy, pokory, duchowości…

Nie rzucaj ich przed tych, co nic z tego nie rozumieją.

 

Oni tylko to zniszczą, podepczą, wyśmieją.

 

Omijaj ich szerokim łukiem.

Idź swoją drogą.

 

Zachowaj je dla tych, co się nimi zachwycą.

Wezmą w swoją dłoń i pomnożą.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.