Fakty – (Łk 11, 29-32)

Z faktami się…


EWANGELIA (Łk 11, 29-32)
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.


 

 

Człowiek wszedł na szczyt Mont Blanc.

Fakt i nikt nie próbuje go nawet podważyć.

 

Jan III Sobieski wygrał bitwę pod Wiedniem.

Fakt i nikt temu nie zaprzecza.

 

Dlaczego nikt tu nie dyskutuje?

Ponieważ z faktami się nie dyskutuje.

 

Jezus uzdrowił niewidomego.

Jezus wskrzesił Łazarza.

Jezus kroczył po wodzie.

Jezus rozmnożył chleb.

Jezus zmartwychwstał.

 

A wszystko zapisane.

Potwierdzone przez świadków.

 

A my żądamy znaków.

Chcemy potwierdzenia, pewności.

 

I Bóg to rozumie i daje znaki.

Tylko naucz się je czytać, jak alfabet.

  • DeNews
  • 1557
  • 2
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.