Fizycznie, intelektualnie i duchowo – (Łk 2,36-40)

Pytanie jest więc proste…EWANGELIA  (Łk 2,36-40)

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.


 

 

Dziecię rosło.

I nabierało siły.

 

Napełniało się mądrością.

I łaska Boża spoczywała na Nim.

 

Chrystus wychowywał się w Nazarecie.

Tam rozwijał się fizycznie, intelektualnie i duchowo.

 

Pytanie więc jest proste:

 

Fizycznie:

Ćwiczysz czy kolekcjonujesz kolejne kilogramy?

 

Intelektualnie:

Czytasz i piszesz czy tylko łykasz kolejne rewelacje w tv?

 

Duchowo:

Praktykujesz wiarę, czy karmisz siebie i innych sloganami w stylu: „Bóg jest wszędzie”?

 

Aaa…

I nie stój w miejscu, bo będziesz się cofał.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.