Gdy dzień święty świętujesz – (Mk 3, 1-6)

W układance życia, ważny…


EWANGELIA – (Mk 3, 1-6) 

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: „Podnieś się na środek!” A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę!” Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.


 

 

Szabat to czas świętowania. 

 

Lecz, gdy cierpi twoje dziecko.

To czy nie pojedziesz z nim do szpitala?

 

Lecz, gdy głód doskwiera człowiekowi. 

To czy nie podasz chleba zgłodniałemu?

 

Lecz, gdy człowiek siedzi zniewolony grzechem. 

To czy nie należy go rozgrzeszyć?

 

W układance życia, ważny jest zdrowy rozsądek i miłość.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.